Kirjastosta Kansalaiskanava-hankkeen katse kevääseen 2023

Kirjastosta Kansalaiskanava-hankkeen katse kevääseen 2023

Kirjastosta Kansalaiskanava kutsuu kuntalaisia keskustelemaan rakentavasti yhteiskunnallisista aiheista. Kansalaiskanavan teemoja keväällä 2023 ovat mm. eduskuntavaalit ja politiikka.

Järjestämme kaikille avoimia tilaisuuksia kirjaston tiloissa ja netin välityksellä. Erätaukokeskustelut ovat kirjastolle uusi tapa mahdollistaa kohtaamisia ihmisten välillä turvallisessa ilmapiirissä. Kansalaiskanavalla on avautunut yhteistyökumppaneille mahdollisuus tehdä omanlaisia tapahtumasisältöjä. Tarjoamme kirjaston tilojen lisäksi markkinointia kirjaston somekanavilla ja teemme vuorovaikutteisia Facebook-livelähetyksiä. Millaisia aiheita tahtoisitte käsitellä Kirjastosta Kansalaiskanavalla?

Kyselytunti-sarja on viisiosainen ja jatkuu 18.1., jolloin teknisen toimialan toimialajohtaja Kari Nissinen puhuu Iisalmen kaupungin investointisuunnitelmasta. Helmikuussa sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen tulee kertomaan Tulevaisuuden kunta on sivistyskunta -aiheesta. Maaliskuussa kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Pekka Partasen ja vastaava kirjastonhoitaja Minna Koukkarin aiheena on Hyteä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilla.

Kyselytunti -sarjan soteuudistuksesta avasi 24.11.22 klo 17 kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen aiheella Pohjois-Savon hyvinvointialueen merkitys Iisalmen kaupungille ja iisalmelaisille. Kyselytunti-sarja jatkui 7.12.22, jolloin talousjohtaja Eeva Suomalaisella oli tuoretta tietoa taloudesta otsikolla Katsaus Iisalmen kaupungin talouteen 2023–2025 ja elinkeinojohtaja Terho Savolainen jatkoi aiheella Katsaus Iisalmen alueen elinkeinoelämän kehitykseen ja vetovoimaan.

 

Kirjaston rooli on muutoksessa luotettavan tiedontarjoajasta tapahtumasisällön tuottajaksi

Syksyn aikana Kirjastosta Kansalaiskanavalle on luotu aikuisille suunnattua demokratiateemaista sisältöä. Kirjastolain (1492/2016) mukaan yleisen kirjaston yhtenä lakisääteisenä tehtävä on edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kanava toimii kansalaiskeskustelun aktivoijana kirjaston kontekstissa muuttuneessa mediamaisemassa, missä median käyttö on pirstaloitunut ja ihmiset hankkivat tietonsa maailmasta hyvin eri tavoin.

Kansalaiskanavan yhteistyökumppaneita ovat yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja yliopistot sekä paikallis- ja valtakunnan tason päättäjät. Kirjasto on lisännyt kohderyhmien tietoisuutta mahdollisuuksista, joita kirjasto tarjoaa kansalaiskeskustelulle sitouttamalla heitä yhteiseen sisällöntuotantoon.

Kirjastot edistävät demokratiaa tiedonjakelun tehtävässä ja ovat matalan kynnyksen maksuton helposti saavutettavissa oleva palvelu, jonka kautta kirjaston asiakkaat pääsevät luotettavan tiedon lähteille ja saavat kirjastossa tiedonhaun opastusta. Kirjaston monipuolisten lukutaitojen edistämiseen tähtäävän työn tarkoitus on tukea ihmisten hyvinvointia, osallisuutta, osallistumista, sivistystä ja sosiaalista kestävyyttä.

Kirjastosta Kansalaiskanava-hankkeen avajaisia vietettiin 22.9.22 ja samalla tilaisuus oli myös toimittaja-kirjailija Markus Leikolan Sodan ja rauhan kronikka: kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan -kirjanjulkistus. Tapahtuma keräsi paikalle päälle runsaasti ihmisiä ja aiheesta syntyi vilkasta keskustelua.

Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot -luentosarjan Kotiseutumuseolla aloitti 5.11. museoamanuenssi Tuomas Timonen luennolla Kekri Suomessa ja Savossa. Seuraavaksi 10.11. YTT, FT Jaana Luttinen piti luennon: Isältä pojalleko? Piirteitä eteläsavolaisten maatilojen omistajanvaihdoksista ja FT Olli Matikainen: Ylä-Savon väestö ja talous Iisalmen pitäjän perustamiseen (1627) saakka. Jyväskylän avoimen tiedon keskuksen tutkimushanke hyödyntää kansalaistieteen menetelmiä. Luennot ja Ahti Rytkösen ottamien valokuvien tunnistaminen jatkuvat kirjaston kanssa yhteistyössä keväällä 2023.

Kansalaiskanavalla on ollut taidetapahtumia: Miestenviikolla toteutui ”mieheys” aiheinen performanssi-musiikki-runoilta ja Mielenterveysviikolla sarjakuvataiteilija Petteri Tikkanen piirsi valoa ja varjoa. Runopajan aiheena oli osallisuus ja silloin kirjoitettiin näkyviksi omia ajatuksia, kokemuksia ja havaintoja yhteisöstämme, Iisalmesta ja laajemmin yhteiskunnasta.

Kansalaiskanava on järjestänyt tietoiskuja Iisalmen kirjastossa useiden paikallisten yhdistysten kanssa mm. Ikäihmisten neuvosto, Iisalmen seurakunta, Ylä-Savon Vakka, Pohjois-Savon / Iisalmen Muistiliitto ja Syöpäyhdistyksen Iisalmen osasto. Tietoiskut ovat liittyneet teemaviikkoihin ja tulevat jatkumaan kirjaston normaalina toimintana. Kirjaston henkilökunta on huolella koonnut tietoiskujen aiheisia kattavia erilaisia aineistotyyppejä edustavia kirjanäyttelyitä.

Iisalmen kaupunginkirjaston Kirjastosta Kansalaiskanava -hankkeen tapahtumat striimataan Facebook Liveen ja niitä voi katsoa myös jälkikäteen Iisalmen kaupunginkirjaston Facebook-sivulta.
#kirjastostakansalaiskanava #demokratia

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan Kirjastosta Kansalaiskanavalle!

 

Kirjastosta kansalaiskanava
Kirsi Rautiola
hanketyöntekijä
Iisalmen kaupunginkirjasto
puh: 040 355 1754
email: kirsi.rautiola(at)iisalmi.fi

 

Kirjaudu sisään

Haku

Kielivalinta