Hyppää sisältöön

Heikki, Helvi, Juhani-iisalmelaisia kirjailijoita

Iisalmen kotiseutukirjailijat kolmen vuosisadan ajalta

Tämä verkkojulkaisu on valmistunut Iisalmen kotiseutukirjailijamatrikkelin pohjalta. Matrikkelin kolmas versio julkaistiin kesäkuussa 2005. Luettelo sisältää tietoja kirjailijoista, jotka ovat syntyneet Iisalmessa tai viettäneet täällä merkittävän osan elämästään. Kirjailijaksi on luettu jokainen, joka on julkaissut vähintään yhden itsenäisen kaunokirjallisen teoksen. Näiden lisäksi luettelossa ovat mukana kirjailijaelämäkerran, kirjallisuutta koskevan tutkimuksen tai muistelmansa julkaisseet. Myös kaunokirjallisuuden kääntäjät on rinnastettu kirjailijoihin.

Kutakin tekijää koskevat tiedot jakautuvat kahteen osaan: henkilötietoihin ja teosluetteloon. Omien sanataideteosten lisäksi on teosluetteloon otettu saman tekijän muutkin kirjalliset tuotteet ja yhteistyöt, käännökset toimitteet ja avustukset. Muuten tietokirjallisuus ja -kirjailijat on jätetty luettelon ulkopuolelle.

Henkilötiedot on kerätty eri lähteistä ja saattavat olla puutteelliset. Teosluettelot perustuvat yleensä aikaisempiin luetteloihin eivätkä itse teoksiin. Tärkeimpiä lähteitä ovat olleet Suomalaisen kirjallisuuden seuran julkaisema moniosainen Suomen kirjailijat, Fennica ja Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakon rekisteri. Tietoja on kerätty myös kirjailijoilta itseltään.

Luetteloa päivitetään jatkuvasti, joten antamasi palaute on tärkeää. Korjauksia ja lisäyksiä matrikkeliin voit lähettää osoitteeseen iisalmi.kirjasto@iisalmi.fi.

Kotiseutukirjailijat A-J
Kotiseutukirjailijat K-O
Kotiseutukirjailijat P-Ö

KÄYTETYT LYHENTEET

 (A)  aforismi

 aik.  aikaisemmin

 appr.  approbatur

 (D)  draama, näytelmä

 dram.  dramaturgi, dramatisointi

 (E)  essee, esseitä

 (Ek)  elämäkerta

 et al.  et alii

 esip.  esipuhe

 ev.lut.  evankelisluterilainen

 F  filosofia

 FK  filosofian kandidaatti

 FL  filosofian lisensiaatti

 FM  filosofian maisteri

 FT  filosofian tohtori

 FT h.c.  filosofian kunniatohtori

 (H)  historia

 (Hk)  hengellinen kirja

 Hfors  Helsinfors

 Hki  Helsinki

 HuK  humanisten tieteiden kandidaatti

 ilm.  ilmestynyt

 johtok.  johtokunta, johtokunnan jäsen

 k.  kuollut

 (K)  kertomus

 (kh)  kirjallisuudenhistoria

 kirj.  kirjoittanut

 (Kt)  kielitiede

 kuv.  kuvittanut, kuvitus

 (Käs)  käsikirjoitus

 (L)  lyriikkaa

 laaj.  laajennettu

 LaT  lakitieteen tohtori

 (Lib)  libretto

 lis.  lisätty

 (Lk)  lastenkirja

 LL  lääketieteen lisensiaatti

 lyh.  lyhennetty

 (M)  muistelma

 (Matr)  matrikkeli

 (Mk)  matkakirja

 mlk.  maalaiskunta

 muk.  mukaillen

 (Mus)  musikaali, musiikkinäytelmä

 (Mv)  moniviestin

 (N)  novelli, novelleja

 nimim.  nimimerkki, nimimerkillä

 (Nr)  nuorisoromaani

 (Nuottij)  nuottijulkaisu

 NVL  Nuoren Voiman Liitto

 OAJ  Opettajien ammattijärjestö

 p.  painos

 (P)  proosaa

 (Pak)  pakina

 piirr.  piirrokset

 pj.  puheenjohtaja

 (R)  romaani

 (Rk)  radiokuunnelma

 ruots.  ruotsintanut, ruotsintaja

 (Sk)  sarjakuva, sarjakuvakirja

 sov.  sovittanut, sovittaja

 suom.  suomentanut, suomentaja

 säv.  säveltänyt

 (T)  teologia

 TM  teologian maisteri

 TT  teologian tohtori

 toim.  toimittanut

 tp.  tilapäinen

 (TVD)  televisionäytelmä, televisionäytelmän käsikirjoitus

 täyd.  täydennetty

 uud.  uudistettu

 va.  väliaikainen

 val.  valikoinut

 valok.  valokuvat

(Vk) virsikirja

vpj. varapuheenjohtaja

vs. viransijainen

WSOY Werner Söderström Osakeyhtiö

vt. virkaa toimittava

VTK valtiotieteen kandidaatti

VTM valtiotieteen maisteri

(Väik) väitöskirja

YK yhteiskuntatieteiden kandidaatti

ylim. ylimääräinen

 YM  yhteiskuntatieteiden maisteri

 

Luotu: 17.2.2015