Hyppää sisältöön

Totta ja tarinaa Suomen sodasta 1808-1809

Teoksia Suomen sodan aihepiireistä päiväkirjateksteistä kirjeisiin ja historiallisiin kuvauksiin tapahtumista

Kuva: Ilkka Niskanen

Mun isän oli sotamies ja nuori, kauniskin,
jo viisitoista vuotisna hän astui rivihin.
Tiens’ aina kulki kunniaan,
iloisin mielin kärsi vaan
hän kylmää, nälkää, haavojaan,
mun isän’ armahin.

Ma lapsi olin, kun hän läks, kun loppui rauha maan,
mut uljasta en käyntiään unhoita milloinkaan;
hattunsa muistan töyhtöineen
ja muodon ahavoituneen
ja kulmakarvat varjoineen, –
ne muistan ainiaan.
(Runeberg, J. L.: Sotilaspoika)Vuosina 1808–1809 käydystä Suomen sodasta ovat ammentaneet aiheitaan niin kirjailijat, runoilijat kuin kuvataiteilijatkin. Sodan taustalla olivat Ranskan keisari Napoleonin valloituspyrkimykset Euroopassa. Tämä johti Venäjän hyökkäykseen tuolloin Ruotsin suurvaltaan kuuluneeseen Suomeen helmikuussa 1808. Venäläisiä vastaan taisteltiin noin 21 000 ruotusotamiehen voimin. Taistelussa vastuksina olivat myös lumi ja pakkanen, jotka aiheuttivat ongelmia venäläisiille.

Sota kosketti Iisalmenkin seutua, kun Koljonvirralla taisteltiin 27.10.1808. Taistelut käynnistyivät aselevon rauettua ja päättyivät kenraali Sandelsin joukkojen voittoon venäläisistä – tosin kovin menetyksin. Suomen sota päättyi viimein syyskuussa 1809 Haminan rauhaan ja lopulta Suomen sisäisesti itsenäisen suuriruhtinaskunnan asemaan Venäjän keisarikunnan alaisuudessa.

Totta ja tarinaa Suomen sodasta 1808–1809 -julkaisuun on koottu teoksia Suomen sodan aihepiireistä päiväkirjateksteistä kirjeisiin ja historiallisiin kuvauksiin tapahtumista.
(Heikkonen, Esko; Ojakoski, Matti; Väisänen, Jaakko: Muutosten maailma 5.
Lappalainen, Jussi T.; Wolke, Lars Ericson; Pylkkänen, Ali: Suomen sodan historia 1808–1809)

1808. 2015. CD-äänilevy.

1809 : ero ja uusi alku : 200 vuotta Suomen sodasta. 2008.

1809 : rikssprängning och begynnelse : 200-årsminnet av Finska kriget. 2008.

1809 und die Folgen : Finnland zwischen Schweden, Russland und Deutschland. 2011.

Adaridi, K.
Sotataidon kirja III, s. 252-323.1921.

Adlercreutz, C.
Anmärkningar och nödvändiga upplysningar vid herr C.J. Holms anteckningar öfver fälttågen emot Ryssland åren 1808 och 1809. 1836.

Ahonen, Into
Savon jääkärirykmentin vaiheet 1770-1810. 1938.

Airaksinen, Lauri
Taistelutoiminnat Kuopiossa 1808-1809 sodan aikana. Aarni X. 1958.

Airio, Pentti & Viinikainen, Sakari
Etulinjassa itään ja länteen : Kouvolan seudun sotilashistoria 1400-luvulta 2000-luvulle. 2011.

Antin, Antero
Kolmen kruunun ruotusotilaista asekätkijöihin : artjärveläinen näkökulma aiheesta. 2014.

Arjava, Hellevi
Merkillinen isoisä ja muita kertomuksia Wegeliuksista ja Swaneista. 2010.

Asp, C.H.
Bidrag till femtioåriga minnet av Döbel och björneborgarne i finska kriget 1808 och 1809 : anteckningar. 1860.

Asplund Ingemark, Camilla & Wassholm, Johanna
Historiska sägner om 1808-09 års krig. 2009.

Attorps, Gösta
Vänrikki Stoolin aseveljiä. 1940.

Auvinen, Eero
Sotatoimet Saaristomerellä v. 1808-1809 : Suomen sodan ajan merisotaa, maihinnousuja ja sissitoimintaa tukien. [2008].

Backgren, Ann-Sofi
Jakob Rautio - den siste fyrvaktaren på Moikepää fyr : berättelser från världsarvet Kvarkens skärgård. 2016.

Björlin, Gustaf
Finska kriget 1808 och 1809 : läsning för ung och gammal. 1882.

Björlin, Gustaf
Suomen sota 1808-1809 : lukemista nuorelle ja vanhalle. 1885.

Bladh, C.E.
Minnen från finska kriget, åren 1808-1809. 1849.

Blomstedt, O.
Kuwaelmia 1808 wuoden sodasta Suomessa. 1858.

Bomansson, Karl August
Skildring af folkrörelsen på Åland 1808 : en scen ur Suomis sista strid : med en öfversikt af Åland i allmänhet. 2008. Näköispainos. Alkuteos 1852.

af Brakel, Carl Adolf
Anteckningar öfver 1789-1790 samt 1808-1809 årens fälttåg i Finland. 1862.

Brakel, Carl Adolf
Muistiinmerkittyä kahdesta sodasta : vuosien 1789-1790 sekä 1808-1809 sotaretket Suomessa. 1994.
ISBN 951-9305-07-6.

Brantberg, Robert
Von Döbeln : suurmiehen elämäkerta. [2016].


Bref och uppteckningar från kriget i Finland 1808-1809. Toim. af Reinhold Hausen, s.a.

Bruun, Staffan
Evig soldat : frontreportage i 400 år. 2007.

Bulgarin, Faddei
Sotilaan sydän : Suomen sodasta Engelin Helsinkiin. 1996.

Burman, Johan Jakob
N:o 3 Asema Kartta koskien Idensalmi kirkonkylää sekä Palois ja Wirda kapeikkoja, joka osoittaa ruotsalaisten ja venäläisten joukkojen sijaintia taistelun alussa, 27. lokakuuta 1808. Näköispainos. 2008.

Burman, Johan Jakob
Anteckningar, förda under tiden från år 1785 till år 1816 jemte Relation om Savolaks-brigadens operationer under 1808 och 1809 års krig : i tvänne afdelningar med plancher och kartor. 1865.

Burman, Johan Jakob
Asemakartta Palois Virralla, joka sijaitsee 3/4 peninkulmaa etelään Idensalmi  kirkosta Kuopio läänissä. Näköispainos. 2008.

Burman, Johan Jakob
Berättelse on femte brigadens finska armeen krigsrörelser och operationer i Savolaks, Karelen, öster- och Westerbotten åren 1808-1809.
Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk ; 2. 1858.

Burman, J. J.
Hjältarne i finska kriget 1808-1809 : minnesbilder och biografier. 1908.

Byckling, Liisa
Finska kriget 1808-1809 i rysk tolkning : Jakov Grots artiklar och översättningen till ryska av J. L. Runebergs dikt "Kulneff".
Historisk tidskrift för Finland 2014 : 3, s. 253-298.


Cederber, Eino & Wainio, J.V.
Suomen sodan miehiä. 1933.

Cleve, Joachim Adolf
Dagbok hållen i Borgo under kriget med Ryssland 1808. 1981.
ISBN: 951-9416-05-6

Danielson, Joh. Rich.
Suomen sota ja Suomen sotilaat vuosina 1808-1809. 1896.

Danielson-Kalmari, J.R.
Suomen sota vv. 1808-1809. 1908.

De urbe Uloa 2009 : Suomi Euroopassa : 8.9.-9.9.2009 : Oulun yliopisto, Saalastinsali. 2009.

Ehrström, Erik Gustaf… et al
Dagbok från fälttåget i Österbotten 1808.2008.

Ehrström, Eric Gustaf
Kanonerna vid Oravais : Eric Gustaf Ehrströms dagbok från 1808 och 1811. 1986.

Ehrström, Erik Gustaf  
Ylioppilaan sotapäiväkirja 1808. 2008.

Engman, Max
Pitkät jäähyväiset : Suomi Ruotsin ja Venäjän välissä vuoden 1809 jälkeen. 2009.

Enkenberg, Ilkka
1917 : Suomen synty. 2017

Enkenberg, Ilkka
1918 : Suomen synty ja sisällissota. 2018


Envall, Markku
Sandels virralla. Kuunnelma. 1994.

Eriksson, Göran
Skärgårdskriget 1808 : striderna vid Kimitoön. 2003


Eräitä kirjeitä vuosilta 1808 ja 1809 / keräillyt A. R. Cederberg 1906-1908
s. 104-114
(Historiallinen arkisto, ISSN 0073-2540 ; 20, 2)

Essen, Johan August von.
Murhayö Kauhajoella : tositarina Suomen sodasta 1808. 2008.

Finska kriget 1808 och 1809 : läsning för ung och gammal. 1882.

Forsgård, Nils Erik
Maktbalans och stormaktskrig : 1722-1814. 2008.

Forsgård, Nils Erik
September 1808. 2008.

Fridegård, Jan
Mot öster soldat. 2008.

Fänrikens marknadsminne : finska kriget 1808-1809 och dess följder i eftervärldens ögön. 2009.

Förteckning å de uti efterföljande samling intagna manifester, deklarationer, proklamationer, kungörelser m.m., utrårfdade under krigsåren 1808- och 1809. 1809-1810.

Granqvist, Aku
Koskelan impi. kahdessa osassa : kuvaelma 1808 vuoden sodan ajoilta. 1897.

Gripenberg, Ole
Finsk krigsmannabeklädnad genom fyra sekler = Suomalainen sotilaspuvusto neljän vuosisadan aikana. 1966.

Gripenberg, G. A.
Suomen sota 1808-1809 : etupäässä sotatapahtumia silmälläpitäen esitetty. 1908.

Gullberg, Tom, Forsgård, Nils Erik & Mickwitz, Joachim
Finskt krig - svenskt arv : Finlands historia genom nyckelhålet 1808-1809. 2008.

Halén, Harry
Katsaus Suomessa toimineen Venäjän sotaväen etniseen koostumukseen. Genos 1999:1.

Halttunen, Jussi
Karstuset sotatöissä. 2017.


Hausen, R.
Bref och uppteckningar från kriget i Finland 1808-1809. 1916.

Havet, minnet, slaget : kriget 1808-09.2009.

Herranen, Merja
Porvoon valtiopäivät 1809 : kokous porvoolaisesta näkökulmasta. 2009.

Herrgård, Mikael
Landstigningen i Österhankmo 1808 : händelserna i Hankmo, Kvevlax och Vasa. 2009.

Historiska och litteraturhistoriska studier : 80. 2005.

Holm, Carl Johan
Anteckningar öfver fälttågen emot Ryssland åren 1808 och 1809. 1836.

Holm, Carl Johan
Muistiinpanoja Suomen sodasta 1808-1809. 1977.
ISBN: 951-35-1640-7.

Honkakoski, Pekka
Koljonvirran taistelun 27.10.1808 aikaisen sillan paikka ja rakenne. 2008.

Hornborg, Eirik
Finska kriget 1808-09.1908.

Hornborg, Eirik
Svallvågen : skildringar från 1808 och 09. 1911.

Hovimäki : Ruotsin vallan iltarusko. Romaani. 1999.

Huuhtanen, Riitta
Kolmesti pystytetty : Toivalan taistelijoiden muistomerkin vaiheet. 2009.

Hårdstedt, Martin
Finska kriget 1808-1809. 2006.

Hårdstedt, Martin
Om krigets förutsättningar : den militära underhållsproblematiken och det civila samhället i norra Sverige och Finland under finska kriget 1808-09. Umeå univ. Väitöskirja. 2002.

Hårdstedt, Martin
Suomen sota 1808-1809. 2007.

Huuskonen, Aarne
Kuninkaallinen Savon jääkärirykmentti vuosina 1770-1810.
Yleisesikunnan sotahistoriallisen toimiston julkaisuja. II. 1927.

Ivalo, Santeri
Suomen sota 1808-1809. 1907.

Itärajan vartijat : 4 : 1700-luku. 2005.

Jahnukainen, O.S.
Sotataidon historia IV: Lineaaritaktiikan aikakaudesta ensimmäiseen maailmansotaan. 1953.

Javanainen, Juha
Suomen sota Tampereella / Messukylässä 1808-1809. 2009.

Jorgensen, Christer
The Anglo-Swedish alliance against Napoleonic France. 2004.

Juva, Einar W.
Suomen puolustus 1721-1808.1935.

Juva, Einar W.
Suomen tie Uudestakaupungista Haminaan 1721-1808. 1947.

Jääskeläinen, Jussi
Paikallisyhteisö resurssina ja tuhojen kohteena : Venäjän armeijan logististen ratkaisujen seuraukset Suomen sodassa 1808-1809. Väitöskirja. 2011.

Jääskeläinen, Jussi
Paikallisyhteisö sodan kurimuksessa : venäläisten sotajoukkojen aiheuttamat sotavahingot Suomen sodan 1808-1809 aikana sotatoimien painopistealueella. Åbo Akademi. Lisensiaatintyö. 2007.

Kahdesta suuresta viisi pientä : 200 vuotta Suomen sodasta. 2008.

Kankaanpää, Matti J.
Ruoveden komppanian miehet Suomen sodassa. 2011.

Kansakuntaa rakentamaan : 1809. DVD. 2010.

Kansakuntaa rakentamassa - autonomian juhlaa : aikamatkoja, kuvia ja kohtaamisia. 2009.

Karhu-Antin Anni ja Spoofin pistooli : kertomus Suomen sodan ajoilta 1808-09. 1882.

Karila, Olli
Talonpoikaispäällikkö : yksinäytöksinen historiallinen näytelmä rajakapteeni Olli Tiaisesta vuodelta 1808. 1932. (Gummeruksen näytelmiä ; n:o 34)

Karsten, Margit
Gustaf Storm Suomen sodan veteraalo Lohjankylästä. 1972.

Kauhanen, Riku
Väärin haudattu sotamies : kummitustarinoita Suomen taistelukentiltä. 2018.


Kellberg, Aarno
Koljonvirran sissit. Alkuteos 1966. Romaani. 2008.

Kesäyön lumoa kohti : venäläisiä matkakuvauksia 1800-luvun alun Suomesta. 2001.

Key, Wiggo
Lifgrenadierregementet under krigsåren 1808-1809. 1909.

Killinen, Kullervo
Suomen turvallisuuspolitiikan alkuvaiheita. 1988.

Kiwekäs, K. F.
Suomen sota wuosina 1808-1809. Kansanwalistus-seuran toimituksia ; 8. 1876.

Klinge, Matti
Napoleons skugga : baler, bataljer och Finlands tillkomst. 2009.

Klinge, Matti
Napoleonin varjo : Euroopan ja Suomen murros 1795-1815. 2009.

Klingspor, Mauritz
Berättelse om finska armeéns seger wid Pulkila : i Österbotten den 2 maji 1808. 1808.

Klingspor, Mauritz
Berättelse om finska armeéns seger wid Rewolax : uti Österbotten den 27 april 1808. 1808.

Koljonvirran taistelu 27.10.1808. 2003. CD-ROM.

Korkiakangas, Onni
Suomen sodasta vuonna 1809 kotiutetut Varsinais-Suomen sotilaat. 1994.
ISBN 951-97125-0-X

Kotilainen, Sofia
Lokalsamhället och minnena av finska kriget : det senare politiska utnyttjandet av erfarenheterna från krisåren.
Historisk tidsrift för Finland 2010: 3, s.[471]-509.

Krig kring Kvarken : finska kriget 1808-09 och slaget vid Oravais i ny belysning. 1999.

Kummel, Bengt
Georg Carl von Döbeln : en biografi. 2009.

Kuninkaasta tsaariin : runsaat 100 vuotta linnoitus- ja tyylihistoriaa Svartholmassa ja Loviisan kaupungissa. Näyttelyjulkaisu. 2008.

Kuokkanen, Tiina
"Koskelan sotilaan hauta".
Muinaistutkija 2018 : 2, s.2-18.

Kymenlaakson historia. 1, Jokilaakso ja rajamaa esihistoriasta 1810-luvulle. 2012.

Laaksonen, Eevamari
Kuninkaan palvelijoista keisarin alamaisiksi : sopeutuminen ja protesti alamaisten ja valtiovallan välisissä suhteissa Suomen sodan aikana. Helsingin yliopisto. Pro gradu –tutkielma. 2000.

Lagerbring, G.
Betraktelser i anledning af ryske generalen P.v. Suchtelens historiska berättelse om kriget mellan Sverige och Ryssland åren 1808 och 1809. 1836.

Lahtinen, Rauno
Åbo från forntid till nutid. 2017

Laitakari, Eino
Lippumies Jaakko Juhana Rothin hävityspartio : Näsijärven ja Ruoveden sissit Suomen sodassa 1808. 1933.

Lappalainen, Jussi T.
Sota Suomesta : Suomen sota 1808-1809. 2007.

Lappalainen, Jussi T., Ericson Wolke, Lars & Pylkkänen, Ali
Suomen sodan historia 1808-1809. 2008.

Laukkanen, Aulis & Pääkkönen Rauno
Suomen sodasta 1808-1809. 2008

Lefnadsteckningar öfver de utmärktare personerna under kriget emot Ryssland åren 1808 och 1809. 1861-1862.

Leinonen, Matti A.
Hukkalan Jaakko : kertomus vuoden 1808 sodan ajalta. 1923.

Lind, Erik
Kuninkaallinen Porin rykmentti. 1926.

Lindén, K. E.
Sjukvård och läkaren under kriget 1808-1809
Helsingfors Svenska Litteratursällskapet i Finland 1908.

Linden, Alexander
Sotaväen lääkintähuolto Ruotsi-Suomessa vuosina 1500-1809 Suomen kannalta tarkasteltuna. Sotahistoriallinen aikakauskirja, 2, s. 98-147. 1982.

Linder, Jan
Riket sprängs 1809 : Sverige och Finland under Napoleonkrigen. 2008.

Lindqvist, Herman
När Finland var Sverige : historien om de 700 åren innan riket sprängdes. 2013.

Liukkonen, Paula
Generalens besök : en lektion i ledarskap och kurage. 2010.

Ljunggren, Carl Johan
Skildring af krigshändelserna i Öster- och Västerbotten 1808-1809.  Näköisp. Alkuteos 1903. 2006.

Lundholm, Kjell
I krigets spår 1809-2009 : tvåhundra år av norrbottnisk historia. 2008.

Lundin, Lars
Kriget som bär Napoleons skugga : Finska kriget 1808-1809. 2008

Lundin, Lars
Matthias Gottlunds Savolax. 2004.

Luoto, Reima T.A. … et al
Russko-Švedskaâ vojna 1808-1809 : Finlândiâ meždu Šveciej i Rossiej. 2009.

Luoto, Reima T.A., Talvitie, Heikki & Visuri, Pekka
Suomen sota 1808-1809 : taustat, tapahtumat, muistomerkit. 2008.

Luoto, Reima T.A.
Sverige och Finland vid skiljevägen 1808-1812 : från finska kriget till våra dagar. 2009.

Lähteenmäki, Maria
Tautinen sota : Suomen sota pakanallisena ilmiönä.
(Historiallinen aikakauskirja, ISSN 0018-2362. 102 (2004) : 4, s. 447-455)

Malmberg, Ilkka & Launis, Mika
Napoleonin vika : pieniä ihmisiä suuren sodan jaloissa 1808-1809. 2009

Malmqvist, Olle & Welander Larsson, Iréne
”De oändeligt förbannade sluparna-”: episoder från sjöstriderna mot Ryssland 1808-1809. 2008.

Malviniemi, Rauno
Miten Kälviän asukkaat kokivat Suomen sodan 1808-1809. 2000.

Manninen, Pekka A.
Vänrikki Stoolin korkeajännitys : edestä maan ja kuninkaan. Korkeajännitys ; 7 b/2004. Sarjakuva.

Mäeltä ja rannalta : Ranta-Toivala - Uuhimäki kyläkirja. 2010.

Människoöden och olika företeelser under Stora ofreden 1714-21 och 1808-09 års krig. 2010.

Marin, Sanna
Koljonvirran sotahistoriallinen alue ja sen merkitys paikallisidentiteetille. Oulun yliopisto. Taideaineiden ja antropologian laitos. Pro gradu –tutkielma. 2005.

Mattila, Tapani
Meri maamme turvana: Suomen meripuolustuksen vaiheita Ruotsin vallan aikana. 1983.

Metsävuosi, Eka
Saaristomerta ja merisotaa Suomen sodassa vuosina 1808-1809. 1990.
ISBN: 951-9129-08-1.

af Michailofski-Danilefski
Beskrifning öfver Finska kriget. Till lands och sjös åren 1808 och 1809, uppnå allernådigaste befallning. 1850.

Monetary boundaries in transition : North European economic history and the Finnish War 1808-1809. 2010.

Montgomery, Gustaf
Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808 och 1809. Del 1-2. 1842.

Muistoja Suomen sodasta : sotilasmuistomerkkejä vuosien 1808-1809 sodasta. Toimituskunta: Markus Palokangas ym. Kuvitus, painoasu ja teksti: Sampo Ahto. 1980.

Nationen växer fram - vi firar autonomin : tidsresor, bilder och möten. 2009.

Nelsson, Bertil
Duncker och Savolaxbrigaden : finska kriget 1808-09. 2000.

Nelsson, Bertil
Suomen sodan sankari : Duncker ja Savon prikaati. 2008

Niemelä, Jari
Tuntematon ruotusotilas. Ruotsinajan lopun ruotuarmeijan miehistön sosiaalinen ja taloudellinen asema Satakunnassa. 1991.

Niemelä, Jouko
Suomen sodan aika 1808-1809 Alavudella Etelä-Pohjanmaalla : venäläisten sotilaiden siviilien kohtaaminen ja kohtelu Suomen sodan aikana 1808-1809 Alavudella Etelä-Pohjanmaalla sekä alavutelaissotilaiden kohtalo. 2015.


Nieminen, Kaiho
Paavo ja Simo Kallioisen Suomen sota. Romaani. 2003.

Nordberg, Krister
Såret vill blöda ännu : Finland i svensk dikt 1808-1848. 2009.

Nordensvan, C. O.
Finska kriget 1808-1809. 1898.

Nyström, Maria
Dramatiska småstycken V : Veteranen från 1808 (i en akt) ; ljus (två tablåer). 1912.

Oittinen, Tytti & Sipari, Lauri & Virkki, Timo
Sven Tuuva : kertomus Suomen sodasta ; kymmenelle näyttelijälle ja kahdelle muusikolle. 1970.

Osmonsalo, Erkki K.
Suomen valloitus 1808. 1947.

Oulu varuskuntakaupunkina. 2005

Packalén, Eva
Herttoniemi : kylä, kartano, kaupunginosa. 2008.

Pennanen, Jouko
Ruhtinas Dolgoruki ja verinen Koljonvirta. 1978.
ISBN: 951-99158-1-8.

Pennanen, Jouko
Sven Dufva ja Koljonvirta. 1982.
ISBN: 951-99363-9-4
ISBN: 951-99364-0-8

Pensikkala, Paavo
Sota Lokalahdella 1808-1809 : kappale historiaa ja historiikkia Lokalahdelta sekä lähiympäristöstä Suomensodan ajoilta. 1978.

Persson, Anders
1808 : gerillakriget i Finland / Anders Persson ; [ill.: Åke Eriksson]. 1986.

Persson, Anders & Sauri, Seppo
Suomen sodan unohdetut sankarit. 1988.

Petander, C. - B.J.
Alavuden taistelu Suomen sodassa 1808-1809. 1955.

Pentander, B. - B.J.
Juuttaan taistelu Suomen sodassa 1808-1809. 1955.

Pentander, C. - B.
Kungliga Wasa regemente 1808-1809.
Svensk-Österbottniska samfundet, 1986.

Petander, C. - B.J.
Oravaisten taistelu Suomen sodassa 1808-1809. 1955.

Petander, C. - B.J.
Striden vid Hörnefors den femte juli 1809. 1959.

Pentander, C. - B.J.
Striden vid Kronoby under kriget 1808-1809. 1959.

Pentader, C. - B.J.
Uudenkaarlepyyn taistelu Suomen sodassa 1808-1809. 1955.

Pentander, C. - B.J.
Vaasan taistelu Suomen sodassa 1808-1809. 1955.

Pohjanen, Bengt
Suomen sota 1808-1809 : kertomus tsaarin punaisesta viivasta ja kuninkaan mustasta nauhasta. 2018.

Pohlebkin. V.V.
Suomi vihollisena ja ystävänä 1714-1967. 1969.

Pohjolan-Pirhonen, Helge
Kansakunnan historia III. Kansakunta löytää itsensä. 1973.

Porvali, Seppo
Suomen sota : tuntemattomat sankarit. [2016].


Poutiainen, Hannu
Iisalmi Koljonvirta : taistelualueen arkeologinen tutkimus. 2005.

På vakt i öster : 4 : 1700-talet. 2004.

Rajala, Pertti
Suomen sota ja Vänrikki Stoolin tarinat. 1995.

Rajamaakunta ja sota : Suomen sodan taustoja ja tapahtumia. 2009.

Remÿ, Nicolas Denis
La guerre russo-suédoise de 1808. 2011.

Rinne, Toivo T.
Palwan meritaistelu ja sitä seuranneet ryöstöt syyskuussa 1808. Varsinais-Suomen maakuntakirja; 5. 1934.

Ristimella, Silja
Opas Ylilemun kartanon historiaan. 2008.

Romppainen, Hannu
Kuninkaallinen Kajaanin pataljoona : ruodut, päällystö ja sotamiehet rajaseudun turvana 1788-1809. 2008.

Runeberg, J.L.
Vänrikki Stoolin tarinat. Useita painoksia.

Russko-Švedskaâ vojna 1808-1809 : Finlândiâ meždu Šveciej i Rossiej. 2009.

Ryss’n kummar! : symposium om ryssar och rysskräck på Gotland från Bodisco till Nordstream : 200 år sedan den ryska ockupationen 22 april 1808. 2010.

Saarenmaa, Erkki
Suomen sodan sankari Kaarle Wilhelm Malm. 1933. Poikien seikkailukirjasto; 41.

Sahimaa, Jaakko
Koljonvirran körttisoturi. 1973.
ISBN: 951-605-114-6
ISBN: 951-605-115-4

Samuel Salmi : pohjoisen piispa. 2011.

Samuelson, Jan
Eliten, riket och riksdelningen : sociala nätverk och geografisk mobilitet mellan Sverige och Finland 1720-1820. 2008.

Sandels, Johan August & Burman, J.J.
Asema kartta ylitse Werimä, Salami ja Nissilä kyliä, Idensalmi pitäjää ja Kuopion lääniä, joka osoittaa kuninkaallisen Suomen pohjoisen armeijan neljännen prikaatin sijaintia, sitten kun aikaisemmin tapahtuneiden olosuhteiden takia se 29:s lokakuuta luopui Virda kapeikosta ja saapui nykyiselle paikalle. Näköispainos. 2008

Sandels, Johan August & Burman, J.J.
Kartta Idensalmi kirkonkylästä, Kuopion lääniä, mukana sen lähiseudut; joka osoittaa kuninkaallisen suomalaisen Pohjoisen armeijan neljännen prikaatin aseman, jonka se oli ottanut 29.päivänä viime syyskuussa tehdyn aseleposopimuksen seurauksena Idensalmi kirkon pohjoispuolella, sekä etuvartiot ja majoituskortteerit joihin joukot on sijoitettu. Näköispainos. 2008

Sandström, Allan
Det stora nederlaget : när Sverige och Finland delades 1808-1809. 2008.

Sapoznikov, Aleksandr
Gerillakrigen i Finland 1808 och Ryssland 1812 : en jämförelse.

Historisk tidskrift för Finland 2014 : 1, s. 78-90

Sauli, Jalmari:
Kuu-Joonas käy sotaa : seikkailuromaani Suomen sodan ajoilta. 1933.

Sauri, Seppo
Suomalaisten suuret taistelut. 1993.
ISBN: 951-1-12624-5.

Screen, J. E. O.
The Queen Dowager’s Life Regiment in Finland 1772-1808. 2010.

Shikalov, Juri
Suomen rakastetuin vihollinen kenraali Kulnev. 2013.

Sillanpää-Janssen, Tuulikki
Vänrikin tarina : Karl Gustav Polviander : Porin rykmentin lipunkantaja. 2009.

Škvarov, Aleksei
Po zakonu i kazač'emu obyknoveniû. 2008.

Slaget i Oravais 14 september 1808 och efter / sammanställd av Helge Kulla… et al. 1997.

Slaget vid Oravais 1808-2008 : 200-års minnet av “två ödesdagar” i Nykarleby och Oravais 13-14 september 2008 = Oravaisten taistelu 1808-2008 : 200-vuotismuisto “kahdesta kohtalonpäivästä” Uudessakaarlepyyssä ja Oravaisissa 13-14 syyskuuta 2008. 2008.

Somersalo, Aili
Siivekäs hirvi : kertomus vuosilta 1808-1809. 1949. Lastenkirja.

Soome ja Eesti riikluse juured: 1809. aasta tähendus. 2010.

Sotalaivan valtaus : kuvaus 1808 vuoden sodasta. 1899.

Stanovlenie Finlândii. Näyttelyjulkaisu. 2008.

Storhannus, Erik
Händelser i Sydösterbotten under Sveriges krig 1808-09 : Övermark, Pjelax, Finby, Långbron, Kristinestad, Paljakka, Kauhajoki, Tjöck, Nummijärvi, Lappfjärd, Kaskö, Ömossa. 2008.

Stormvindar : en bok om ödesåret 1809. 2009.

Suchtelen, Paul van
Kriget emellan Sverige och Ryssland, åren 1808 och 1809. 1835.

Suomalainen sotilas. [2], Hakkapeliitasta tarkk’ampujaan. 2010.

Suomalaisten taistelut : Ruotsin, Venäjän ja itsenäisen Suomen riveissä. 2007.

Suomen sota : seminaari Porin yliopistokeskuksessa 19.-20.11.2009. 2010.

Suomen sota 1808-1809. Toim. J.V. Vainio. 1934. Lähdevihkosia Suomen historian opiskelijoille ; 2.

Suomen sota 1808 ja 1809. Helsinki : G. W. Englund, 1885.

Suomen sota Keski-Pohjanmaalla 1808-1809. 2008.

Suomi ja Venäjä 1808-1809 : suomalais-venäläisissä historiantutkijoiden symposiumeissa Moskovassa vuonna 2007 ja Haminassa vuonna 2009 pidetyt esitelmät. 2010.

Sven Tuuva / käsikirjoitus: Väinö Linna ; ohjaus: Edvin Laine. 1958. Elokuva.

Sven Tuuvan aseveljiä : Suomen sodan veteraaneja. 2010.

Svensk-finska kulturförbindelser under åttahundra år. 2009.

Sveriges krieg åren 1808 och 1809. utgifvet af Generalstabens krishistoriska afdelning. I-V.

Taisteluiden ja tarinoiden Koljonvirta 1808 :
Suomen sota 1808-1809 : Koljonvirran taistelu 27.10.1808 : Elämää taistelukenttien keskellä : Koljonvirran sankarit : Sota-arkeologiset tutkimukset. 2007.

Taistelu autonomiasta : perustuslait vai itsevaltius?. 2009.

Teivainen, Lauri
Jynkän taistelu : taustaa, tapahtumat ja merkitys. 1994.
ISBN 951-842-149-8.

Tigestedt, E.S.
Biografiska anteckningar om Savolax Brigadens män 1808-1809. 1908.

Toivanen, Kati
Sotilaskarkuruus Suomen sodassa 1808-1809. Genos 2015:1, s. 18-32.


Tommila, Päiviö & Lundgrén, Lars-Folke
Det autonoma Finlands födelse 1808-1819. 2009.

Tommila, Päiviö
Suomen autonomian synty 1808-1819.1984.

Tulkittua Tuuvaa : näkökulmia merkkivuoteen 1809 Mikkelin seudulta. 2009.

Tunkkari, Heikki
Suomen sodan vuosina 1808-1809 tapahtumia Vetelin seudulla. 1934.

Tuomikoski, Pekka
50 suomalaista taistelua. 2013.
 
Täss' Savon joukko tappeli : Suomen sota Savossa. Näyttelyjulkaisu. 2008.

Törmälä, Emanuel
Ei herra hyljää. (kertomus w.1808). 1883.

Törmälä, Emanuel
Puujalka : kertomus 1808 wuoden ajoilta. 1886.

Ullman, Magnus
Sjöfästningen Sveaborgs fall 1808 : förräderi eller krigslist. 2008.

Valtakunnan vaihdos 1809 : ajan tuntoja Alopaeuksen pappissuvun papereissa. 2009.

Valentin, Aron
”Den tappre Eek” : en av hjältarna i finska kriget 1808-1809. 1942.

Vegesack, Ernst von
Några erinringar vid G. Montgommery´s historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808 och 1809. 1843.

Venäjän keisarikunta ja Suomen suuriruhtinaskunnan synty 1808-1820 : näyttely 21.4.-17.9.2009 Kansallisarkisto, Rauhankatu 17, Helsinki. Näyttelyjulkaisu. 2009.

Vierros, Tuure
Porilaiseni : Georg Carl von Döbelnin tarina. Alkuteos 1965. Romaani. 2008.

Villstrand, Britt-Marie
Krigsveteraner i nationell återbruk : upmärksammandet av veteraner femtio år efter 1808-09 års krig. Pro gradu –tutkielma. 2011.

Villstrand, Britt-Marie
Veteraner på piedestal femtio år efter 1808-09 års krig.
Historisk tidskrift för Finland 2014 : 1, 1-37

Villstrand, Nils Erik
Finlands svenska historia. 2, Riksdelen : stormakt och rikssprängning 1560-1812. 2009.

Villstrand, Nils Erik
Landet annorlunda : uppsatser om Österbottens historia. 2002.

Villstrand, Nils Erik
Riksdelen : stormakt och rikssprängning 1560-1812. 2009.

Villstrand, Nils Erik.
Valtakunnanosa : suurvalta ja valtakunnan hajoaminen 1560-1812. 2012.

Wirilander, Kaarlo
Suomen armeijan upseeristo ja aliupseeristo 1718-1810. 1953.

Virkkunen, Veli
Vapauden testamentti : Savon prikaatin sotureita von Döbelnistä Adolf Ehrnroothiin. 1999.

Virtanen, Matti
Fennomanian perilliset : poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka. Tampereen yliopisto. Väitöskirja. 2001.

Virtanen, Rauni
"Ryssäkesä", eli, Venäläisten sotilaiden ja Pohjois-Satakunnan sekä lähiseudun paikallisten asukkaiden kosketukset Suomen sodan aikana kesäkautena 1808. 2008.

Ylimaunu, Timo
Iisalmen Koljonvirran taistelupaikan inventointi 2000. 2000.

Yrjänä, Jaakko
Sota suomalaisessa liedissä. AMK-opinnäytetyö. 2017.

Zaharov, G.
Venäjän ja Ruotsin välinen sota vuosina 1808-1809.
Sotatieteen laitos 1985. Sotahistoriallisia julkaisuja ; n:o 2.
ISBN: 951-25-0324-7

Åberg, Johan Olof
Adlercreutzin sanansaattaja : tapaus Revonlahden tappelusta v. 1808; suom. Arvo L:nd. 1882.

Åberg, Johan Olof
Erkki Ollikainen : historiallis-romantillinen kertomus Sandels’in sotaliikkeistä itä-Suomessa v. 1808 ; suom. Arvo L:nd. 1882.

Åberg, Johan Olof
Paavolan Anna : tapaus 1808 vuoden sodasta / suom. S. H:la, 1888

Åberg, Johan Olof
Pohjanmaan Helmi. Romantillinen kertomus 1808 wuoden sodasta. Suomennos 1878.

Åttioåriga minnen : deklarationer, proklamationer, kungörelser och andra officiella publicationer utfärdade i Finland under kriget 1808-1809 och under de nästföljande. 1890.

Luotu: 13.2.2015